16. samling i nettverket, Sunnmøre 23.-25. august 2017

Ytste Skotet
Årets samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap er 23.-25. august. I år skal vi verta betre kjent med Sunnmøre. Vertsmuseum er Stiftinga Sunnmøre Museum. Dei har arbeidd fram eit interessant og variert fagprogram der vi mellom anna vert kjent med høgdegarden Ytste Skotet. Sjå meir om programmet i invitasjonen.