Informasjonsbase for kulturlandskap

Dette er ei kartlegging av kulturlandskap på museum, gjennomførd i 2005 av De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum og Høgskulen i Sogn og Fjordane for Det Nasjonale Museumsnettverket for kulturlandskap.
Kartlegginga har hatt som målsetjing å samle informasjon om kva museum i Noreg har av kulturlandskap på museumsområda, kva kompetanse dei ulike musea sit inne med og korleis temaet vart formidla.
Museum og faginstitusjonar som framleis manglar i kartlegginga, kan fylle ut kartleggingsskjema under.

Vedlegg: