Kulturlandskap på dagsorden

Norgesgården, eit prosjekt i regi av Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap, er vorte tileigna heile siste nummerert av den historiske tidskrifta Heimen!

Heimen er eit norsk vitskapleg tidsskrift for lokal og regionalhistorie. Sist nummer (3/2012)er eit spesialnummer med Norgesgårdsprojektet som tema. Prosjektet er eit fleirårig prosjekt i regi av Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap og med økonomisk støtte frå Norsk kulturråd. I alt er det seks museum som i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane sitt fagmiljø i kulturlandskapsforsking arbeider med prosjektet, og som har skrivi artiklane i Heimen.  Nettverket synst det er svært hyggeleg at vi har fått til denne publikasjonen. Meir om Norgesgårdsprosjektet kan du òg lese her