Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Kulturlandskap

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

Nettverkssamling 25. – 27. augst 2014

Då er det dags å ta fram kalenderen å setja av 25. – 27. august for årets samling i nettverket! I år skal vi til Maihaugen på Lillehammer. Vi gleder oss! Maihaugen er eit av det eldste og største folkemusea i landet og har mykje å by fram, både på folkemuseet, andre avdelingar og kulturlandskapet kring Lillehammer. Som vanleg vert det lagt opp til eit variert program. Vi kjem attende med detaljert program og påmelding under våren, men sett av datoen alt no!

Rapport om bevaringsverdige storferaser

Genressursutvalget for husdyr vedtok 26. mars 2012 å skriva ein rapport om status og moglege tiltak for å auka tal dyr av dei bevaringsverdige storferasane. Bakgrunnen var oppdaterte tal frå Kuregisteret som viste at populasjonen var lågare enn tidlegare antatt. Rapporten er no ferdig. For meir informasjon viser vi til www.genressurser.no. Rapporten ligg og på nettverket si nettside som vedlegg under Genressurs.

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS