Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Dyr på kulturbeite

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

Med Plantearven inn i Framtida

Kategori:

Epler, foto Finn Måge

Foto: Finn Måge

Norsk Genresurssenter arrangerer seminaret «Med Plantearven inn i Framtida» i Vitenparken på Ås den 3. september.
Les meir om seminaret på Skog og Landskap si heimesida eller i pdf- filen litt lenger ned på sida.

http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2015/Med_plantearven_inn_i_framtida

Handlingsplan for kulturlandskap

Kategori:

Handlingsplan for kulturlandskap

Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap er i ferd med å revidera handlingsplanen sin. Gjeldande handlingsplan vart laga i 2004 i samband med konstitueringa av nettverket. Det var gjort eit grundig arbeid den gong og grunnprinsippa er det difor jobba mindre med i denne revisjonen. Dvs. at kapitel 1-5 i stor grad er oppdateringar til dagens stoda og tankegang. Det som er lagt størst vekt på er kapitel VI Tiltak 2015-2020. Dette avsnittet er korleis nettverket konkret skal jobba i åra framover. Planen er no ute på høyring med høyringsfrist 1. august 2015.

Sider

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS