Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

14. samling i nettverket, Harstad, 26.-28. august 2015

Vi er no i gang med planlegging for neste års samling i Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap. I 2015 går ferda atter mot nord, nærmare bestemt til Harstad der Trondenes historiske senter vil syna oss sin del av Noreg. Så set av dagane onsdag 26. august til fredag 28. august alt no! Vi kjem attende med program og meir informasjon i løpet av våren.

13. samling i nettverket, Lillehammer 25. – 27. augst 2014

Årets samling i kulturlandskapsnettverket vart i år lagt til Lillehammer med Maihaugen som vertsmuseum. Vi fekk høve å verta godt kjent med Maihaugen og andre avdelingar i stiftinga Lillehammer museum, men også med byen Lillehammer og kringliggjande landskapet. Programmet var variert, og vi fekk nokre flotte dagar her! Sjå referat frå samlinga....

Sider

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS