Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

Nettverkssamling på Maihaugen 25. – 27. augst 2014

Nettverksamling på Lillehammer 2014
Årets samling er lagt til Lillehammer 25.-27. august. Vertsmuseum er Maihaugen og dei skal gjera oss kjent både med friluftsmuseet og forfattarheimane sine, men også med byens kulturlandskap m.m. Med andre ord eit variert program som vi kan gleda oss til! Merk at påmeldingsfristen alt er måndag 23. juni. For program og påmelding, sjå vedlagt pdf...

Rapport om bevaringsverdige storferaser

Genressursutvalget for husdyr vedtok 26. mars 2012 å skriva ein rapport om status og moglege tiltak for å auka tal dyr av dei bevaringsverdige storferasane. Bakgrunnen var oppdaterte tal frå Kuregisteret som viste at populasjonen var lågare enn tidlegare antatt. Rapporten er no ferdig. For meir informasjon viser vi til www.genressurser.no. Rapporten ligg og på nettverket si nettside som vedlegg under Genressurs.

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS