Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Dyr på kulturbeite

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

FAGTUR TIL ROMANIA I 2016

foto Thor Østbye

12. – 21. august 2016 vert det arrangert ein fagtur til Romania.

Målet for turen er å oppleva eit autentisk kulturlandskap med kulturmarkstypar, tradisjonelle bygningsmiljø, element og arbeidsprosessar.
Kulturlandskapet har mange likskapar med det historiske norske kulturlandskapet og kan gje oss nyttige innspel om praktisk formidling og forvaltning av dette.
Reisa går i regi av Klunderud Natur og Kultur.

For å få rimlege flybilletter etc. er det påmelding alt no i haust, så observera påmeldingsfrist og reisevilkår!

SEMINAR FOR HAGEINTERESSERTE

Kategori:

Stora Ek Herrgard, foto Wigulf

TO SEMINAR FOR HAGEINTERESSERTE VERT HELDT I MARIESTAD, SVERIGE

No i haust er det to interessante seminar/ konferansar i Sverige. Båe er lagde til Mariestad med omland.

Den 30. september - 2. oktober: Byggnadsvårdens konvent - inneheld fleire ulike program der eit tek føre seg "det grøne mellom husa"

Den 19.-20. oktober: "Bland häckar og gångar - antikvarisk medvetenhet och utvecklande skötsel" - som overskriften tyder tek konferansen føre seg bevaring og skjøtsel av hekkar og gangar.

Innbydingar til seminara finn du som pdf under her:

Sider

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS