Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

Invitasjon til samling 4.-5. februar 2016 i Oslo

Oldemorshage, Botanisk Hage i Oslo, Naturhistorisk museum i Oslo

Då er programmet for samlinga og nettverksmøtet i 2016 ute! I år er vi i Oslo, og tidspunktet er 4.-5. februar. Det vert eit spanande program der vi første dagen er på Naturhistorisk museum på Tøyen med samling i Hageforum og andre dagen på Bygdø Kongsgård. Hugs påmeldingsfristen den 21. januar!

Sider

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS