Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg

Kategori:

Riksantikvaren har utarbeidd ein mal for forvaltningsplaner som kan vera til nytte for dei som skal laga ein plan for historiske hage/ grøntanlegg. Les meir her

14. samling i nettverket, Harstad, 26.-28. august 2015

Vi er no i gang med planlegging for neste års samling i Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap. I 2015 går ferda atter mot nord, nærmare bestemt til Harstad der Trondenes historiske senter vil syna oss sin del av Noreg. Så set av dagane onsdag 26. august til fredag 28. august alt no! Vi kjem attende med program og meir informasjon i løpet av våren.

Sider

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS