Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Telemarksku, De Heibergske Samlinger, kulturlandskap

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

18. samling i nettverket, Sogn 28.-30. august 2019

Kornåker, kornstaur, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Nettverksamlinga 2019 er lagt til Sogn den 28.-30. august. Vertsmuseum er De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum som er ei avdeling i Musea i Sogn og Fjordane. På denne samlinga ønskjer vi å setta fokus på den immaterielle kulturarven der vi mellom anna får besøk av Dag Feldborg frå Norsk Håndverksinstitutt, har praktiske økter på museet og diskusjonar kring temaet. Sjølvsagt skal vi også på ekskursjon på samlinga. Denne gongen til utvalde kulturlandskap i Lærdal. Les meir i invitasjonen!

17. samling i nettverket, Sverresborg 18. april 2018

Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap, Sverresborg

Årets nettverksmøte var lagt til Trondheim. Sverresborg museum lånte ut lokal med utstyr og tok oss med på ein omvising på museumsområdet. Årsmøtet vart kopla opp mot eit hageseminar på Lade, og mange av årsmøtedeltarane deltok på dette seminaret i regi av nettverket for gartnere i historiske anlegg og Ringve botaniske hage 19.-20. april. Les meir om nettverksmøtet i vedlagt referat.

Sider

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS