Medlemmar i nettverket

Museumsnettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg. Nokre har valt å verta formelle medlemmar medan andre har valt å vera aktive utan å melda seg som formelle medlemmar.