hageforum

Norsk naturforvaltning av utvalde naturtypar og prioriterte artar

Kategori:

Regjeringa har fastsatt forskrifter om utvalde naturtypar og prioriterte artar. Dette er første gong vi får skreddarsydde reglar for korleis vi aktivt kan ta vare på naturtypar og artar og leveområda deira, gjennom berekraftig bruk og vern. I samband med dette har regjeringa og laga historier om vår natur.

Genressurs

Kategori:

Bygg

Mange museum arbeider med å ha sine historiske bygningar i eit historisk rett kulturlandskap, enten det er rekonstruksjon på eit friluftsmuseum eller det er bygningar i autentiske miljø. I slike samanhengar må vi og vurdera kva dyr og planter vi omgjer bygningane med.

Norsk genressurssenter arbeider for å sikra ei effektiv og bærekraftig forvaltning av nasjonale genressursar i husdyr, planter og skogtre.

I samband med samlinga i Rørvik 2010 inviterte dei  til større samarbeid om bruk og bevaring av historiske planter og genressursar på museumsområde.

Hageforum 2006

Kategori:

Oppretting av hageforum i kulturlandskapsnettverket av Mari Marstein, mai 2006

Nasjonalt nettverk for kulturlandskap har et punkt i sin handlingsplan der det foreslås å opprette et forum for historiske hager.

Sider

Abonner på RSS - hageforum