hageforum

UTVIKLING AV METODAR FOR ETABLERING OG SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAP PÅ MUSEUM

Kategori:

Korleis kan ein etablere tidsrette kulturlandskap på museumsområde som frå naturen si side ikkje er optimale?
Korleis skal musea greie å vedlikehalde autentiske kulturlandskap? Går det an å bruke meir effektive og moderne metodar i skjøtselsarbeidet ?
Kva metodar er akseptabelt å bruke på museum?

Vi har arbeidd med desse problemstillingane gjennom konkrete tiltak på tre museum i Sogn og Fjordane.

1. Etablering av stølskulturlandskap i låglandet på Sunnfjord Museum.

2. Etablering av 1900-tals slåtteng på Nordfjord folkemuseum hundre år etter.

Norgesgården

Kategori:

Norske museum har ei viktig rolle i å ta vare på kunnskapen om ulike gardstypar og regionale særtrekk i kulturlandskapet. Utfordringar i dagens landskap gjer at dette hastar. Kunnskapen til våre forfedre kan bli viktig i ei framtidig, meir miljøvenneleg og tilpassa landbruksdrift. Vi ønskjer i dette prosjektet å kasta lys på ulike gardar sine måtar å utnytta naturresur på, og ulike  tilpassingar til lokale forhold. Seks modellgardar vert presentert:

Stenberg gård, Mjøsmuseet

Eidet, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Audamodtland, Jærmuseet

Rapportar

Kategori:

RAPPORTAR FRÅ NETTVERKSPROSJEKT

1. Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum:

a. Byrkjeland, L. & Pettersson, M. 2007. Etablering av utmarkslått på Nordfjord Folkemuseum. Del 1. Sluttrapport for ABMU-prosjektet Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum.

b. Byrkjeland, L. & Pettersson, M. 2007. Etablering av stølskulturlandskap på Sunnfjord Museum. Del 2. Sluttrapport for ABMU-prosjektet Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum.

Sider

Abonner på RSS - hageforum