14. samling i nettverket, Harstad, 26.-28. august 2015

Båttur med Anna Rogde, foto Harriet Olsen

I august hadde vi ei flott nettverkssamling i Harstad med omland. Trondenes historiske senter var vertsmuseum og dei tok oss med på ein reise i Harstad og Kvæfjord kommune.

Vi fekk lære kjenne fleire avdelingar i Sør-Troms museum og område dei jobbar med. Kulturlandskapet var variert og strakte seg frå vikingtid og fram til moderne tid. Vi fekk sjå både samisk og norsk lemningar. Les meir om samlinga i referatet og sjå bileta frå turen.

Anna Rogde i hamn
Kaptein, Anna Rogde
Anna Rogde, Kjøtta
Holstgarden, Harstad
St. Elisabeth, Harstad
Hemmestad brygge
Kultursti, Skallan - Rå
Kultursti, Skallan - Rå
Kultursti, Skallan - Rå
Kultursti, Skallan - Rå
Storjorda
Trondenes kyrkje
Nausttuft ved Trondenes
Russisk fangeleir ved Trondenes
Russisk fangeleir ved Trondenes
Tørreng og krigsminne ved Trondenes
Trondenes