Samlingar i nettverket

Nettverket har ei årleg samling der vi vitjar ulike museum i det langstrakte landet vårt

18. samling i nettverket, Sogn 28.-30. august 2019

Kornåker, kornstaur, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Nettverksamlinga 2019 er lagt til Sogn den 28.-30. august. Vertsmuseum er De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum som er ei avdeling i Musea i Sogn og Fjordane. På denne samlinga ønskjer vi å setta fokus på den immaterielle kulturarven der vi mellom anna får besøk av Dag Feldborg frå Norsk Håndverksinstitutt, har praktiske økter på museet og diskusjonar kring temaet. Sjølvsagt skal vi også på ekskursjon på samlinga. Denne gongen til utvalde kulturlandskap i Lærdal. Les meir i invitasjonen!

17. samling i nettverket, Sverresborg 18. april 2018

Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap, Sverresborg

Årets nettverksmøte var lagt til Trondheim. Sverresborg museum lånte ut lokal med utstyr og tok oss med på ein omvising på museumsområdet. Årsmøtet vart kopla opp mot eit hageseminar på Lade, og mange av årsmøtedeltarane deltok på dette seminaret i regi av nettverket for gartnere i historiske anlegg og Ringve botaniske hage 19.-20. april. Les meir om nettverksmøtet i vedlagt referat.

16. samling i nettverket, Ytste Skotet 25. august 2017

Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap, Ytste Skotet. Foto: Leif Hauge
På årets samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap reiste vi til Sunnmøre og besøkte høgdegarden Ytste Skotet ved Storfjorden. Det er ein autentisk høgdegard som vert drive av Stiftinga Sunnmøre Museum. Vi fekk omvising både på Ytste Skotet og nabogardane i grenda. Les meir i vedlagt referat.

Sider

Abonner på RSS - Samlingar i nettverket