18. samling i nettverket, Sogn 28.-30. august 2019

Kornåker, kornstaur, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Nettverksamlinga 2019 er lagt til Sogn den 28.-30. august. Vertsmuseum er De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum som er ei avdeling i Musea i Sogn og Fjordane. Invitasjon og program kjem ut i vår, men vi vil oppmoda deg å setja av datoen 28.-30. august alt no !