18. samling i nettverket, Sogn 28.-30. august 2019

Kornåker, kornstaur, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Nettverksamlinga 2019 er lagt til Sogn den 28.-30. august. Vertsmuseum er De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum som er ei avdeling i Musea i Sogn og Fjordane. På denne samlinga ønskjer vi å setta fokus på den immaterielle kulturarven der vi mellom anna får besøk av Dag Feldborg frå Norsk Håndverksinstitutt, har praktiske økter på museet og diskusjonar kring temaet. Sjølvsagt skal vi også på ekskursjon på samlinga. Denne gongen til utvalde kulturlandskap i Lærdal. Les meir i invitasjonen!