Samlingar i nettverket

Nettverket har ei årleg samling der vi vitjar ulike museum i det langstrakte landet vårt

Etablering og skjøtsel av slåttemark på museum

Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap hadde den 8. april 2013 eit arbeidsmøte på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum med tema "Etablering og skjøtsel av eng på museum".

Oppsummering av arbeidsmøtet er å sjå i vedlegget under:

11. samling i nettverket. Lofoten 15. - 17. august 2012.

Årets samling i nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap gjekk til Lofoten. Vertsmuseum var Loftr vikingmuseum i samarbeid med Lofotmuseet og Å fiskeværsmuseum. Tema var: "Skjøtsel og utfordringar ved arkeologiske kulturlandskap". Vi fekk nokre flotte dagar med variert program og der vi fekk sjå mykje av Lofoten.

10. samling i nettverket, Sørlandet 15 - 17 august 2011

Årets samling gekk til Sørlandet. Agder naturmuseum og botanisk hage i samarbeid med Grimstad bys museer var vertsmuseum. Programmet var variert med fokus på natur i endring. Ekskursjonen var lagd til området kring Lista.

Sider

Abonner på RSS - Samlingar i nettverket