Samlingar i nettverket

Nettverket har ei årleg samling der vi vitjar ulike museum i det langstrakte landet vårt

12. samling i nettverket i Kongsvinger 28. – 30. august 2013

Samling på Abborhøgda

Den årlege samlinga i kulturlandskapsnettverket vart i år lagt til Kongsvinger med Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal som vertsmuseum.  Vi fekk høve til å bli kjent med eit spanande og variert kulturlandskap i skogane mot svenske grensa. Programmet var variert, og det var lagt opp til at vi fekk besøke mange ulike lokalitetar.

Sjå rapporten frå samlinga...

Etablering og skjøtsel av slåttemark på museum

Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap hadde den 8. april 2013 eit arbeidsmøte på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum med tema "Etablering og skjøtsel av eng på museum".

Oppsummering av arbeidsmøtet er å sjå i vedlegget under:

11. samling i nettverket. Lofoten 15. - 17. august 2012.

Årets samling i nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap gjekk til Lofoten. Vertsmuseum var Loftr vikingmuseum i samarbeid med Lofotmuseet og Å fiskeværsmuseum. Tema var: "Skjøtsel og utfordringar ved arkeologiske kulturlandskap". Vi fekk nokre flotte dagar med variert program og der vi fekk sjå mykje av Lofoten.

Sider

Abonner på RSS - Samlingar i nettverket