Samlingar i nettverket

Nettverket har ei årleg samling der vi vitjar ulike museum i det langstrakte landet vårt

14. samling i nettverket, Harstad, 26.-28. august 2015

Båttur med Anna Rogde, foto Harriet Olsen

I august hadde vi ei flott nettverkssamling i Harstad med omland. Trondenes historiske senter var vertsmuseum og dei tok oss med på ein reise i Harstad og Kvæfjord kommune.

Vi fekk lære kjenne fleire avdelingar i Sør-Troms museum og område dei jobbar med. Kulturlandskapet var variert og strakte seg frå vikingtid og fram til moderne tid. Vi fekk sjå både samisk og norsk lemningar. Les meir om samlinga i referatet og sjå bileta frå turen.

13. samling i nettverket, Lillehammer 25. – 27. augst 2014

Årets samling i kulturlandskapsnettverket vart i år lagt til Lillehammer med Maihaugen som vertsmuseum. Vi fekk høve å verta godt kjent med Maihaugen og andre avdelingar i stiftinga Lillehammer museum, men også med byen Lillehammer og kringliggjande landskapet. Programmet var variert, og vi fekk nokre flotte dagar her! Sjå referat frå samlinga....

12. samling i nettverket i Kongsvinger 28. – 30. august 2013

Samling på Abborhøgda

Den årlege samlinga i kulturlandskapsnettverket vart i år lagt til Kongsvinger med Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal som vertsmuseum.  Vi fekk høve til å bli kjent med eit spanande og variert kulturlandskap i skogane mot svenske grensa. Programmet var variert, og det var lagt opp til at vi fekk besøke mange ulike lokalitetar.

Sjå rapporten frå samlinga...

Sider

Abonner på RSS - Samlingar i nettverket