Samlingar i nettverket

Nettverket har ei årleg samling der vi vitjar ulike museum i det langstrakte landet vårt

6. samling i nettverket, Jæren 11 - 12 april 2007

Jærmuseet er vertskap for den 6. samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap. Tema for denne samlinga er kystkulturlandskapet, vidare utvikling av felles prosjektarbeid i nettverket, historiske hagar og formidling av kulturlandskap på museum. Deltaking på samlinga er viktig for nettverksbygginga. Uformell kontakt er kjernefunksjonen til eit nettverk, så møt opp og ha det hyggeleg saman !

5. samling i nettverket, Toten 9 - 10 mai 2006

Mjøsmuseene A/S som blant anna omfattar tidlegare Toten økomuseum, var vertskap for den 5.
samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap. Tema for denne samlinga var
musea sine framtidige samfunnsoppgåver når det gjeld å ta vare på verdifulle kulturlandskap.
Formidling av kulturlandskap var også tema på samlinga.

Sider

Abonner på RSS - Samlingar i nettverket