Nettverkssamlingar

Nettverket har ei årleg samling der vi vitjar ulike museum i det langstrakte landet vårt. Oppstartsmøtet var i 2004 på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum i Sogndal kommune. Vi har sidan den tid vitja m.a. Jæren i vest, Varanger i nord, Kongsvinger i aust og  Lista i sør. Under kan du lese meir om dei ulike samlingane.